Standartas ISO 21001:2018

Švietimo organizacijų valdymo sistemos sertifikavimas pagal ISO 21001:2018 standartą

 Kas yra ISO 21001?

ISO 21001 yra bendras valdymo įrankis organizacijoms, teikiančioms švietimo produktus ir paslaugas, galinčias patenkinti besimokančiųjų ir kitų klientų poreikius ir reikalavimus. Tai yra atskiras valdymo sistemos standartas, suderintas su kitais ISO valdymo sistemos standartais (tokiais kaip ISO 9001, ISO 14001 ir kt.) taikant aukšto lygio struktūrą. ISO 21001 pagrindinis dėmesys skiriamas specifinei švietimo organizacijos, besimokančiojo, klientų ir kitų susijusių suinteresuotų šalių sąveikai. Jame nurodomi reikalavimai švietimo organizacijų valdymo sistemai (ŠOVS), kai organizacijai:

 • reikia parodyti savo sugebėjimą nuosekliai teikti, dalintis ir palengvinti žinių kaupimą, laikantis galiojančių įstatyminių ir norminių reikalavimų;
 •  siekiama padidinti besimokančiųjų, kitų klientų ir personalo pasitenkinimą veiksmingai pritaikant ŠOVS, įskaitant sistemos tobulinimo procesus.

Kam taikomas šis standartas?

Visi ISO 21001 reikalavimai yra bendrieji ir skirti pritaikyti švietimo organizacijoms, teikiančioms, dalijančioms ir palengvinančioms žinių kaupimą per mokymą, mokymą ar mokslinius tyrimus, neatsižvelgiant į jų tipą, dydį ir teikiamą produktą bei paslaugas. Todėl šis standartas taikomas bet kurios organizacijos, kuriančios mokymo programą žinių teikimui, dalijimuisi ir perdavimui, valdymo sistemai.

Kodėl ISO 21001 yra svarbus?

Švietimo organizacijoms būtina kritiškai ir nuolat vertinti, kiek jos atitinka besimokančiųjų ir kitų klientų reikalavimus, kad pagerėtų jų galimybės tai daryti ir toliau. ISO 21001 orientuojasi į specifinę švietimo organizacijos, besimokančiojo ir kitų klientų sąveiką. Dabartiniai švietimo procesai vis labiau orientuojasi į bendrą kūrybą, kai tradiciniai kliento ir tiekėjo santykiai yra paverčiami bendradarbiavimo partneryste. Šis standartas pateiks gaires, kaip užtikrinti kokybę šioje sudėtingoje naujoje aplinkoje. Išsilavinimas skiriasi nuo daugelio kitų sektorių tuo, kad sėkmingas ugdymo procesas padidina tikimybę, kad besimokančiajam bus sėkmingas ugdymas, nors jis ir negali garantuoti aukščiausio rezultato. Besimokančiojo ir švietimo organizacijos pastangos ir gebėjimai yra esminiai kintamieji, kad švietimo procesas būtų sėkmingas. Mokymasis apima žinių, metodų ir įgūdžių įsisavinimą. Švietimo organizacija skatina šią internalizaciją ir suteikia pagrindus, įvestis, procesus ir mokymosi išteklius, kad jis vyktų. Tačiau būtent besimokančiojo pastangos ir gebėjimai lemia ugdymo proceso sėkmę.

Kas gali gauti naudos iš ISO 21001?

Nors besimokantieji ir švietimo organizacijos visame pasaulyje yra pagrindiniai naudos gavėjai iš šio naujojo vadybos sistemos standarto, visoms suinteresuotosioms šalims (t. y. visiems) bus naudinga, jei švietimo organizacijose bus standartizuotos vadybos sistemos. Švietimo organizacijos, kurioms bus naudingas šis standartas, apima ikimokyklines, pradines, vidurines ir aukštąsias mokyklas, kolegijas, universitetus, suaugusiųjų švietimą, specialiojo ugdymo mokyklas, profesinio rengimo, mokymo ir konsultavimo centrus, mokymo organizacijas, švietimo/mokymo. skyrius, konsultantus ir neformaliojo švietimo paslaugų teikėjus. Tai būtų neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį, kuris gali būti valstybinis (subsidijuojamas), privatus (komercinis), savarankiškas (vidinės gaunamos pajamos) arba nesiekiantis pelno (remiamas). Galiausiai šis tarptautinis standartas bus naudingas visoms suinteresuotoms šalims, nustatančioms reikalavimus (mokytojai, tėvai, vyriausybė, nevyriausybinės organizacijos, profesinės sąjungos ir kt.).

Kokią naudą gali suteikti ISO 21001?

Galima nauda švietimo organizacijų valdymo sistemai (ŠOVS), pagrįsto šiuo tarptautiniu standartu:

 • geresnis tikslų ir veiklos derinimas su politika;
 • didesnė socialinė atsakomybė, suteikiant visiems įskaitytiną ir nešališką išsilavinimą;
 • labiau individualizuotas mokymasis ir veiksmingesnis atsakas visiems besimokantiesiems, ypač turintiems specialiųjų poreikių ir besimokantiesiems nuotoliniu būdu;
 • nuoseklūs procesai ir vertinimo priemonės, siekiant parodyti ir padidinti veiksmingumą ir efektyvumą;
 • padidėjęs švietimo organizacijos patikimumas;
 • gebėjimas parodyti atsidavimą veiksmingai kokybės valdymo praktikai;
 • organizacijos kultūros tobulinimo plėtra;
 • regioninių, nacionalinių, atvirų ir nuosavybės standartų suderinimas tarptautinėje sistemoje;
 • aktyvesnis suinteresuotų šalių dalyvavimas;
 • kompetencijos ir inovacijų skatinimas.

ISO 21001 principai

Įgyvendinant ŠOVS vadovaujamasi šiais principais:

 • dėmesys besimokantiesiems ir kitiems naudos gavėjams;
 • įžvalgus vadovavimas;
 • žmonių įsipareigojimas;
 • nuolatinis tobulinimas;
 • įrodymais pagrįsti sprendimai;
 • santykių vadyba;
 • socialinė atsakomybė;
 • prieinamumas ir teisingumas;
 • etiškas elgesys;
 • duomenų saugumas ir apsauga.
 

Sekite mus

Informacija

Energijos vartojimo auditas

EVA

Papildomas energijos vartojimo audtas DEVA

Palaikymas

Vykdomi vadybos naujovių  mokymai, atsakome į klausimus apie sertifikavimą

 

Sertifikuoti klientai

Pateikiamas sertifikuotų klientų sąrašas www.gcerti.com

Kontaktai

GCERT BALTIC UAB
Įmonės kodas:  303499440
Adresas:  Kauno g. 16, Vilnius