Vidaus auditorių mokymai

ISO 9001:2015 vidaus auditoriaus mokymai: trijų dienų kursai

Mokymosi tikslai 

√ Išsiaiškinti kokybės vadybos apibrėžtis, sąvokas ir gaires.
√ Išsiaiškinti ISO 9000 serijos standartų paskirtį.
√ Išsiaiškinti ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.
√ Išsiaiškinti auditoriaus vaidmenį ir atsakomybės sritis.
√ Išmokti taikyti ISO 19011:2012 apibrėžtis, sąvokas ir gaires.
√ Išsiaiškinti audito principus, praktiką ir rūšis.
√ Išmokti vykdyti visus vidaus audito etapus.
√ Išmokti rengti ir pristatyti veiksmingas ataskaitas.
√ Susipažinti su RABQSA sertifikavimo schema.

ISO 14001:2015 vidaus auditoriaus mokymai: trijų dienų kursai

Mokymosi tikslai 

√ Išsiaiškinti aplinkos apsaugos vadybos apibrėžtis, sąvokas ir gaires.
√ Išsiaiškinti ISO 14000 serijos standartų paskirtį.
√ Išsiaiškinti ISO 14001:2015 standarto reikalavimus.
√ Išsiaiškinti procesinį požiūrį.
√ Išmokti administruoti audito programą.
√ Išmokti atlikti auditą pagal ISO 19011:2012.
√ Efektyviai skleisti informaciją (komunikuoti) per auditą.
√ Išsiaiškinti auditoriaus atsakomybės sritis.
√ Išmokti nustatyti audito rūšį.
√ Išmokti stebėti audito procesą.

ISO/IEC 27001:2005 vidaus auditoriaus mokymai: trijų dienų kursai

Mokymosi tikslai 

√ Išsiaiškinti informacijos saugumo valdymo apibrėžtis, sąvokas ir gaires.
√ Išsiaiškinti ISO 27000 serijos standartų paskirtį.
√ Išsiaiškinti ISO 27001:2005 standarto reikalavimus.
√ Išsiaiškinti auditoriaus vaidmenį ir atsakomybės sritis.
√ Išmokti taikyti ISO 19011:2002 apibrėžtis, sąvokas ir gaires.
√ Išsiaiškinti audito principus, praktiką ir rūšis.
√ Išmokti vykdyti visus vidaus audito etapus.
√ Išmokti rengti ir pristatyti veiksmingas ataskaitas.
√ Susipažinti su RABQSA sertifikavimo schema.

ISO 22000:2005 vidaus auditoriaus mokymai: trijų dienų kursai

Mokymosi tikslai 

√ Išsiaiškinti pagrindines ISO 22000:2005 sąvokas.
√ Išsiaiškinti svarbiausius ISO 22000:2005 reikalavimus.
√ Išsiaiškinti auditoriaus vaidmenį ir atsakomybės sritis.
√ Išmokti taikyti ISO 19011:2002 apibrėžtis, sąvokas ir gaires.
√ Išsiaiškinti audito principus, praktiką ir rūšis.
√ Išmokti vykdyti visus vidaus audito etapus (planavimą, vykdymą, ataskaitos rengimą, įforminimą, tolesnius veiksmus, baigiamąjį etapą).
√ Išmokti rengti ir pristatyti veiksmingas ataskaitas.

ISO 45001:2018 vidaus auditoriaus mokymai: trijų dienų kursai

Mokymosi tikslai 

√ Išsiaiškinti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos apibrėžtis, sąvokas ir gaires.
√ Išsiaiškinti ISO 45001:2018 paskirtį.
√ Išsiaiškinti ISO 45001:2018 standarto reikalavimus.
√ Išsiaiškinti auditoriaus vaidmenį ir atsakomybės sritis.
√ Išmokti taikyti ISO 19011:2002 apibrėžtis, sąvokas ir gaires.
√ Išsiaiškinti audito principus, praktiką ir rūšis.
√ Išmokti vykdyti visus vidaus audito etapus (planavimą, vykdymą, ataskaitos rengimą, įforminimą, tolesnius veiksmus, baigiamąjį etapą).
√ Išmokti rengti ir pristatyti veiksmingas ataskaitas.

Sekite mus

Informacija

Energijos vartojimo auditas

EVA

Papildomas energijos vartojimo audtas DEVA

Palaikymas

Vykdomi vadybos naujovių  mokymai, atsakome į klausimus apie sertifikavimą

 

Sertifikuoti klientai

Pateikiamas sertifikuotų klientų sąrašas www.gcerti.com

Kontaktai

GCERT BALTIC UAB
Įmonės kodas:  303499440
Adresas:  Kauno g. 16, Vilnius