iso/ts 16949

Kokybės vadybos sistemos sertifikavimas pagal ISO/ТS 16949 techninę specifikaciją

ISO/TS16949 yra ISO techninė specifikacija, kurios tikslas – padėti sukurti tokią kokybės vadybos sistemą, kuri leistų nuolatinį gerinimą ir didžiausią dėmesį skirtų defektų prevencijai ir nuokrypių bei atliekų tiekimo grandinėje mažinimui. Techninė specifikacija paremta ISO 9001. Pirmasis jos leidimas pasirodė 2002 m. kovą pavadinimu ISO/TS 16949:2002. Techninę specifikaciją parengė Tarptautinė automobilių darbo grupė (IATF) ir ISO Techninis komitetas. Joje suderinti specifiniai šalių kokybės vadybos sistemų reikalavimai. TS16949 taikoma automobilių pramonės dalių projektavimui / kūrimui, gamybai ir, kai reikia, montavimui bei aptarnavimui. Ji paremta ISO 9001. Techninės specifikacijos reikalavimai turi būti taikomi visoje tiekimo grandinėje. Siekti ISO/TS 16949 sertifikavimo pirmą kartą bus skatinamos automobilių surinkimo gamyklos.

Istorija

Automobilių gamintojai (pirminės įrangos gamintojai) paprašė daugelio tiekėjų sukurti ir sertifikuoti savo kokybės vadybos sistemas pagal jų šalyse veikiančių organizacijų taisykles ir reikalavimus, pavyzdžiui:

 • VDA (Vokietija),
 • AIAG (Šiaurės Amerika),
 • AVSQ (Italija),
 • FIEV (Prancūzija),
 • SMMT (JK).

Deja, dėl šio reikalavimo tiekėjas turėdavo pateikti du skirtingus sertifikatus „Daimler“ ir „Chrysler“ (VDA 6.1 – Vokietijoje, QS 9000 – Amerikoje), nors tiekėjas prekes pristatydavo tik vienai bendrovei. Ši dviprasmybė paspartino suderinimo poreikį.

Specifikacijos turinys

Standarto tikslas – pagerinti sistemos ir procesų kokybę siekiant didinti klientų pasitenkinimą, nustatyti gamybos proceso ir tiekimo grandinės problemas ir riziką, šalinti jų priežastis ir ištirti taikytų taisomųjų ir prevencinių priemonių efektyvumą. Akcentuojamas ne klaidų aptikimas, bet jų išvengimas. Aštuoni pagrindiniai standarto skyriai yra:

 • 1–3 skyriai: „Pratarmė“ ir „Įvadas“;
 • 4 skyrius: „Kokybės vadybos sistema (bendrieji reikalavimai, dokumentų ir įrašų kontrolė)“,
 • 5 skyrius: „Vadovybės atsakomybė“,
 • 6 skyrius: „Išteklių vadyba“,
 • 7 skyrius: „Produkto realizavimas“,
 • 8 skyrius: „Matavimas, analizė ir gerinimas“.

ISO 9001:2008 standarte nagrinėjamas procesinis požiūris į įmonės veiklą yra šio dokumento esmė. Jame verslo procesai neatsiejami nuo procesinės aplinkos, kurioje kokybės vadybos sistema leidžia nustatyti, fiksuoti ir kontroliuoti sąveikas ir sąsajas. Be to, apibrėžiami ir sąveikos su išorės veiksniais (subtiekėjais, klientais ir nutolusiomis vietomis) taškai. Standarte išskiriami į klientą orientuoti procesai, palaikomieji procesai ir vadybos procesai. Tokio procesinio požiūrio paskirtis – padidinti viso proceso supratimą. Kokybišką įmonės veiklą lemia ne vienas kuris nors procesas, bet susijusių procesų visuma. Svarbiausias ISO/TS 16949:2009 reikalavimas yra konkrečių kliento reikalavimų, kuriuos, be savo tiekėjų kokybės vadybos sistemų, yra nustatę automobilių gamintojai, įvykdymas. Šie veiksniai galutinai prisidėjo prie to, jog TS ėmė pripažinti daugelis gamintojų visame pasaulyje.

Sertifikavimas

ISO/TS 16949 gali būti taikomas visoje automobilių pramonės tiekimo grandinėje. Sertifikuojama pagal IATF (Tarptautinės automobilių darbo grupės) išleistas sertifikavimo taisykles. Dokumentas galioja trejus metus ir privalo kasmet būti patvirtinamas akredituotos sertifikavimo organizacijos, pavyzdžiui, „Bureau Veritas“, TUV arba DEKRA, IATF sertifikuoto auditoriaus (3-iosios šalies auditoriaus). Paskui sertifikavimas kartojamas kitiems trejiems metams ir vėl tvirtinamas kiekvienais metais. Pagal ISO/TS 16949 išduotas sertifikatas yra skirtas sukurti arba sustiprinti (potencialaus) kliento pasitikėjimui (potencialaus) tiekėjo sistema ir procesų kokybe. Šiandien tiekėjas be galiojančio sertifikato beveik neturi galimybių tapti 1-uoju tiekėju (ang. Tier 1 Supplier) ir tikrai neturi galimybių tiekti standartines dalis automobilių gamintojui (PĮG).

Poveikis

Visi PĮG (pirminės įrangos gamintojai) pripažino šią techninę specifikaciją standartu. Lieka neaišku, ar ji pagerins automobilių kokybę. Jei taikant specifikaciją pavyks ištesėti jos propaguotojų pažadus, tuomet ateityje bus galima tikėtis statistiškai reikšmingai mažesnio iš rinkos atšaukiamų automobilių skaičiaus.

Sekite mus

Informacija

Energijos vartojimo auditas

EVA

Papildomas energijos vartojimo audtas DEVA

Palaikymas

Vykdomi vadybos naujovių  mokymai, atsakome į klausimus apie sertifikavimą

 

Sertifikuoti klientai

Pateikiamas sertifikuotų klientų sąrašas www.gcerti.com

Kontaktai

GCERT BALTIC UAB
Įmonės kodas:  303499440
Adresas:  Kauno g. 16, Vilnius