iso  22000, haccp

 

Maisto saugos vadybos sistemos sertifikavimas pagal ISO 22000:2018 standartą arba RVASVT sistemos reikalavimus

Maisto sauga reiškia su maistu susijusių rizikos veiksnių vartojimo vietoje nustatymą. Su maistu susijusių rizikos veiksnių gali būti bet kurioje maisto grandinės dalyje, todėl būtina užtikrinti tinkamą kontrolę. Dėl šios priežasties labai reikalingos bendros visų maisto grandinėje dalyvaujančių šalių pastangos.

ISO 22000 standartas

Tarptautiniame ISO 22000 standarte nurodomi reikalavimai maisto saugos vadybos sistemai, kurioje yra šie elementai:

- interaktyvi komunikacija;
- sistemos vadyba;
- būtinosios programos;
- RVASVT principai.

Minėtų elementų kritinius vertinimus yra atlikę daugelis mokslininkų. Komunikacija visoje maisto grandinėje yra būtina norint užtikrinti, kad visi svarbūs rizikos veiksniai būtų nustatyti ir tinkamai kontroliuojami kiekviename maisto grandinės etape. Tai reiškia, kad informacijos mainai tarp maisto grandinėje dalyvaujančių organizacijų turi vykti tiek iš viršaus, tiek iš apačios. Komunikacija su klientais ir tiekėjais dėl nustatytų rizikos veiksnių ir kontrolės priemonių padės išsiaiškinti klientų ir tiekėjų reikalavimus.

Norint užtikrinti efektyvią interaktyvią komunikaciją visoje grandinėje, būtina suvokti organizacijos vaidmenį ir padėtį maisto grandinėje. Tik tokiu būdu galutiniam vartotojui bus tiekiami tik saugūs maisto produktai.

Efektyviausios maisto saugos sistemos yra tos, kurios sukurtos, įgyvendinamos ir atnaujinamos remiantis struktūrizuota vadybos sistema ir yra integruotos į visą organizacijos vykdomą vadybos veiklą. Tokiu būdu sukuriama didžiausia nauda tiek organizacijai, tiek suinteresuotosioms šalims. ISO 22000 yra susietas su ISO 9001 siekiant pagerinti šių dviejų standartų suderinamumą.

ISO 22000 galima taikyti nepriklausomai nuo kitų vadybos sistemų standartų arba integruoti atsižvelgiant į esamos vadybos sistemos reikalavimus.

Į ISO 22000 standartą yra integruoti Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) sistemos principai, taip pat „Codex Alimentarius“ komisijos parengti taikymo žingsniai. Pasitelkus audituojamus reikalavimus, standarte sujungiamas RVASVT planas ir būtinosios programos. Rizikos veiksnių analizė yra efektyvios maisto saugos vadybos sistemos pagrindas, nes ji padeda organizacijai susisteminti žinias, kurių reikia norint įdiegti efektyvias kontrolės priemones. ISO 22000 standarte reikalaujama, kad visi rizikos veiksniai, kurių galima pagrįstai tikėtis maisto grandinėje, įskaitant su procesais ir naudojama įranga susijusius rizikos veiksnius, būtų nustatyti ir įvertinti. Taigi standartas suteikia priemones nustatyti ir dokumentuoti, kodėl tam tikri nustatyti rizikos veiksniai turi būti konkrečioje organizacijoje kontroliuojami, o kiti ne.

Atlikdama rizikos veiksnių analizę, organizacija parengia strategiją, kurią taikys rizikos veiksnių kontrolei užtikrinti sujungdama būtinąsias programas ir RVASVT planą.

ISO rengia papildomus, su ISO 22000 susijusius standartus. Jie sudarys ISO 22000 standartų šeimą. Šiuo metu numatoma, kad ISO 22000 standartų šeimą sudarys šie dokumentai:

ISO 22000 – Maisto saugos vadybos sistemos. Bet kuriai maisto gamybos grandinės organizacijai keliami reikalavimai;

ISO 22001 – ISO 9001:2000 taikymo maisto ir gėrimų pramonėje rekomendacijos (pakeičia ISO 15161);

ISO/TS 22002 – Būtinosios maisto saugos programos. 1 dalis: maisto gamyba;

ISO/TS 22003 – Maisto saugos vadybos sistemos. Reikalavimai maisto saugos vadybos sistemų auditą ir sertifikavimą atliekančioms įstaigoms;

ISO/TS 22004 – Maisto saugos vadybos sistemos. ISO 22000:2005 taikymo gairės;

ISO 22005 – Atsekamumas pašarų ir maisto grandinėje. Sistemos kūrimo ir įgyvendinimo bendrieji principai ir pagrindiniai reikalavimai;

ISO 22006 – Kokybės vadybos sistemos. ISO 9002:2000 taikymo augalininkystėje gairės;

ISO 22000 taip pat taikomas Maisto saugos sistemų sertifikavimo (FSSC) schemoje FS22000. FS22000 yra Pasaulinės maisto saugos iniciatyvos (GFSI) patvirtinta schema.

ISO 22000, palyginti su RVASVT

Palyginti su RVASVT, standartas yra labiau į procedūras, o ne į principus orientuotos gairės. Nepaisant to, ISO 22000 yra pramonei būdingos rizikos vadybos sistema, skirta bet kokiam maisto apdorojimui ir pardavimui; ją galima glaudžiai integruoti į ISO 9001 kokybės vadybos sistemą. 

RVASVT principus galima sertifikuoti neakredituotu RVASVT (HACCP) sertifikatu. 

Sekite mus

Informacija

Energijos vartojimo auditas

EVA

Papildomas energijos vartojimo audtas DEVA

Palaikymas

Vykdomi vadybos naujovių  mokymai, atsakome į klausimus apie sertifikavimą

 

Sertifikuoti klientai

Pateikiamas sertifikuotų klientų sąrašas www.gcerti.com

Kontaktai

GCERT BALTIC UAB
Įmonės kodas:  303499440
Adresas:  Kauno g. 16, Vilnius