audito vadovų mokymai

 

ISO 9001:2015 audito vadovas: keturių dienų kursai

Mokymosi tikslai

√ Išsiaiškinti kokybės vadybos apibrėžtis, sąvokas ir gaires.
√ Išsiaiškinti ISO 9000 serijos standartų paskirtį.
√ Išsiaiškinti ISO 9001:2008 standarto reikalavimus.
√ Išsiaiškinti aštuonis kokybės vadybos principus.
√ Išsiaiškinti procesinį požiūrį.
√ Išmokti atlikti auditą pagal reikalavimus.
√ Išmokti nustatyti neatitikties atvejus.
√ Išsiaiškinti audito ataskaitos paskirtį ir turinį.

ISO 14001:2015 audito vadovas : keturių dienų kursai

Mokymosi tikslai

√ Išsiaiškinti aplinkos apsaugos vadybos apibrėžtis, sąvokas ir gaires.
√ Išsiaiškinti ISO 14001:2004 standarto reikalavimus.
√ Išsiaiškinti ISO 14001:2004 skyrius.
√ Suvokti aplinkos apsaugos vadybos sistemų svarbą ir naudą.
√ Išsiaiškinti procesinį požiūrį.
√ Išmokti atlikti auditą pagal reikalavimus.
√ Išmokti nustatyti neatitikties atvejus.

ISO/IEC 27001:2005 audito vadovas: keturių dienų kursai

Mokymosi tikslai

√ Išsiaiškinti informacijos saugumo valdymo apibrėžtis, sąvokas ir gaires.
√ Išsiaiškinti ISO 27000 serijos standartų paskirtį.
√ Išsiaiškinti ISO 27001:2005 standarto reikalavimus.
√ Išsiaiškinti sąsają su 7 EBPO principais.
√ Išsiaiškinti procesinį požiūrį.
√ Išmokti atlikti auditą pagal reikalavimus.
√ Išmokti nustatyti neatitikties atvejus.
√ Išsiaiškinti audito ataskaitos paskirtį ir turinį.

22000:2005 audito vadovas: keturių dienų kursai

Mokymosi tikslai

√ Išsiaiškinti pagrindines ISO 22000:2005 standarto sąvokas.
√ Suvokti ISO 22000:2005 įgyvendinimo ir maisto saugos vadybos sistemų naudą.
√ Išsiaiškinti svarbiausius ISO 22000:2005 reikalavimus.
√ Išsiaiškinti sąsają tarp ISO 22000:2005 ir RVASVT reikalavimų.
√ Suvokti, kokių paprastų žingsnių turi imtis organizacija norėdama įgyvendinti ISO 22000:2005.
√ Išsiaiškinti ISO 22000:2005 integravimo į kitas vadybos sistemas galimybes.

ISO 45001:2018 audito vadovas: keturių dienų kursai

Mokymosi tikslai

√ Išsiaiškinti pagrindines ISO 45001:2018 sąvokas.
√ Susipažinti su darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų terminija.
√ Išnagrinėti konkrečių ISO 45001:2018 skyrių paskirtį ir aiškinimą.
√ Susipažinti su darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos integravimo į turimą aplinkos apsaugos vadybos sistemą galimybes.
√ Išsiaiškinti procesinį požiūrį.
√ Išmokti atlikti auditą pagal reikalavimus.
√ Išmokti nustatyti neatitikties atvejus.
√ Išsiaiškinti audito ataskaitos paskirtį ir turinį.

Sekite mus

Informacija

Energijos vartojimo auditas

EVA

Papildomas energijos vartojimo audtas DEVA

Palaikymas

Vykdomi vadybos naujovių  mokymai, atsakome į klausimus apie sertifikavimą

 

Sertifikuoti klientai

Pateikiamas sertifikuotų klientų sąrašas www.gcerti.com

Kontaktai

GCERT BALTIC UAB
Įmonės kodas:  303499440
Adresas:  Kauno g. 16, Vilnius