KOKYBĖS POLITIKA                                                                                                                                                                                                                                                                                            ▷

 Меs geriname savo pozicijas konkurencinėje aplinkoje plėsdamiesi rinkose, vystydami naujus produktus ir kurdami pridėtinę vertę mūsų klientams.          

Kokybės politika                                                                                                                                   

▷ Teikti sertifikavimo ir mokymo paslaugas
▷ Viršyti klientų lūkesčius ir poreikius
▷ Laikytis nustaytų procedūrų ir tvarkų
▷ Laikytis nešališkumo, nepriklausomumo principų
▷ Valdyti interesų konfliktus
▷Gerinti vadybos sistemų kokybę                                                                             

Kokybės tikslai                                                                                                                           

▷ Teikti informaciją ir kurti kliento pasitikėjimą
▷ Greitos, tinkamos, patikimos paslaugos
▷ Nuolatinis mokymąsis ir tobulėjimas

 

  

 

 

Sekite mus

Informacija

Energijos vartojimo auditas

EVA

Papildomas energijos vartojimo audtas DEVA

Palaikymas

Vykdomi vadybos naujovių  mokymai, atsakome į klausimus apie sertifikavimą

 

Sertifikuoti klientai

Pateikiamas sertifikuotų klientų sąrašas www.gcerti.com

Kontaktai

GCERT BALTIC UAB
Įmonės kodas:  303499440
Adresas:  Kauno g. 16, Vilnius