ISO Sertifikavimas

ISO (Tarptautinė standartų organziacija) - didžiausia pasaulyje standartų kūrėja ir leidėja.

 Kodėl sertifikuoti svarbu?

ISO sertifikavimas leidžia įmonėms įgyti konkurencinį pranašumą: eksportuojant produktus ir paslaugas; leidžia lengviau dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose; suteikia pasitikėjimą klientų ir tiekėjų akyse. 

Atitikties patvirtinimas svarbu

Atitikties patvirtinimas gaunamas atitikus visus įmonei taikomus ISO standarto reikalavimus. Atitikties patvirtinimą, garantuoja išduodamas ISO sertifikatas, kuris galioja 3 metus. Periodiškai (kasmet) atliekami priežiūros auditai ir po trijų metų atliekamas re-sertifikavimas. 

Ką tarptautinis standartizavimas reiškia?

Reiškia vienodas teises ir galimybes tarp sertifikuotų įmonių visame pasaulyje. 

Sekite mus

Informacija

Energijos vartojimo auditas

EVA

Papildomas energijos vartojimo audtas DEVA

Palaikymas

Vykdomi vadybos naujovių  mokymai, atsakome į klausimus apie sertifikavimą

 

Sertifikuoti klientai

Pateikiamas sertifikuotų klientų sąrašas www.gcerti.com

Kontaktai

GCERT BALTIC UAB
Įmonės kodas:  303499440
Adresas:  Kauno g. 16, Vilnius