SERTIFIKĀCIJAS PROCEDŪRA

  • Pieprasījums no klienta: par visu sertifikāciju
  • Piedāvājums: Pēc standartu, darbības jomas, darbinieku skaita pārskatīšanas Jums nosūtīs sertifikācijas piedāvājumu par audita dienām un izmaksām.
  • Sertifikācijas vadlīnijas: informē potenciālos klientus par sertifikācijas procesu un prasībām, kas saistītas ar sertifikātu izsniegšanu, izmantojot Sertifikācijas rokasgrāmatu.
  • Pieteikums Sertifikācijai, līgums: Pēc pieteikuma saņemšanas tiek noslēgts līgums. Pēc līguma parakstīšanas tiek izpildītaas līgumā noteiktās prasības.
  • Audita plāna sastādīšana, audita komanda: Audita grupa saskaņā ar "3.3. Audita komandas sastāvu" izveido audita plānu, pēc tam tiek pārbaudīta audita jomu, grafiki un auitora atbilstība.
  • Audits: 1. posma auditu veic, lai pārbaudītu klienta vadības sistēmas dokumentāciju. 2. posma audita mērķis ir novērtēt klienta vadības sistēmas ieviešanu, tostarp efektivitāti. 2. posma audits notiek klienta (-u) vietā (-ās).
  • GCERT BALTIC UAB tiek iesniegta katra klienta audita ziņojuma kopija.
  • Pārbaude: GCERT BALTIC UAB, sniedzot franšīzes pakalpojumus, dod lēmumu vai komentārus par katra GCERT BALTIC UAB Klienta atbilstību sertifikācijai. Lēmums tiek iesniegts rakstiski pēc audita ziņojuma saņemšanas par šo klientu.
  • Uzraudzības audits: pirmās uzraudzības audita datums pēc sākotnējās sertifikācijas nav ilgāks par 12 mēnešiem no 2. posma revīzijas pēdējās dienas.
  • Atkārtotas sertifikācijas audits: atkārtota sertifikācijas revīzija notiek reizi 3 gados un tiek pārbaudīta derīga sertifikācijas datuma termiņos
follow us

INFORMĀCIJA

Enerģijas audits

EPAEnerģijas audits

Papildu enerģijas patēriņš EPA

 

ATBALSTS

Pārvaldības inovāciju apmācība turpinās, mēs atbildam uz sertifikācijas jautājumiem

APSTIPRINĀTI KLIENTI

 Sniedziet sertificēto klientu sarakstu www.gcerti.com

KONTAKTI

 GCERT BALTIC UAB
Uzņēmuma kods: 303499440
Adrese:  Kauno g. 16, Viļņa