PAR MUMS

ENERĢIJAS PATĒRIŅA AUDITS. EVA LĪDZ ENERĢIJAS PATĒRIŅA PĀRBAUDES PĀRSKATĀM SASKAŅĀ AR DIREKTĪVU 2012/27 / ES UN VADLĪNIJĀM. ATLĪDZĪBA AUDITORIEM.

GCERT BALTIC

1) GCERT BALTIC ir akreditēta GCERTI filiāle Baltijas valstīs, kas piedāvā sertifikācijas pakalpojumus. GCERT BALTIC  ir akreditēta KAB atbilstoši standarta ISO 17021: 2011. ISO 17021: 2011 prasībām, kas attiecas uz visu veidu pārvaldības sistēmām.

Akreditācijas organizācija: KAB (Korejas Akreditācijas Institūcija)
Franšīzes sertifikācijas Institūcija: GCERT BALTIC UAB.
Sertifikācijas iestāde: GCERTI Co., Ltd.
Standarts: EN ISO / IEC 17021: 2011

GCERT BALTIC kvalitātes nodrošināšana

GCERT BALTIC ir tiesības sertificēt organizācijas, sertificējot to kvalitātes pārvaldībaspārvaldības sistēmas. GCERT BALTIC apzinās ISO pārvaldības sistēmas sertifikācijas nozīmi, tāpēc mēs cenšamies palīdzēt organizācijai sasniegt tās mērķus.

GCERT BALTIC audituaudita priekšrocības

GCERT BALTIC primāri rūp klienta intereses. GCERT BALTIC  pirmā prioritāte attiecībā uz neatbilstību novēršanu ir elastība, kas ļauj samazināt klienta izmaksas līdz minimumam.

2) GCERT BALTIC nodrošina arī vadošā auditora apmācību kursus, kas ir apstiprināti Global Exemplar organizācijā.

Akreditācijas organizācija: Exemplar Global

Franšīzes turētājs: GCERT BALTIC

Akreditācijas shēma:

■    ISO 9001 - kvalitātes pārvaldībaspārvaldībassistēmas
■    ISO 14001 - vides aizsardzības pārvaldībaspārvaldībassistēmas
■    ISO 45001 - Veselības un drošības pārvaldības sistēmas
■    ISO 22000 - Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas
■    ISO 27001 - informācijas drošības pārvaldībaspārvaldības sistēmas

GCERT BALTIC darbojas saskaņā ar ISO17021 standartu.

Uzņēmums sertificē arī citus standartus: IKP, GMP, LRP, GMP, HACCP, citi.


1.    OBJEKTIVITĀTE, NEATKARĪBALai GCERT BALTIC varētu sniegt sertifikācijas pakalpojumus, pirms tam uzņēmums jāatzīst par neatkarīgu un neietekmējamu (objektīvu) sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju.
2.    Tika atzīts, ka GCERT BALTIC ienākumu avots ir klienta apmaksāti sertifikācijas pakalpojumi un tas ir potenciāls drauds neobjektivitātei..
3.    Lai iegūtu un uzturētu uzticību, GCERT BALTIC bieži jāpieņem lēmumi, kuru pamatā ir objektīvu pierādījumu iegūšana, savāktie atbilstības (vai neatbilstības)  pierādījumi, kurus neietekmē nekādas citas intereses vai citas puses.

GCERT BALTIC obkeltivitātes pārvaldīšana. GCERT BALTIC ir apņēmies sasniegt augstāko pārvalpārvaldības līmeni, izmantojot pārvaldības sistēmu sertifikācijas darbības, lai saglabātu objektivitāti. GCERT BALTIC ir sagatavojusi paziņojumu, kurā izklāstīts, ka tā saprot pārvaldības sistēmu sertifikācijas objektivitātes nozīmi, pārvalda interešu konfliktus un nodrošina to novēršanu, lai saglabātu  sertifikācijas pakalpojumu objektivitāti.

ISO (Starptautiskā standartizācijas organizācija) ir pasaulē lielākais starptautisko standartu sagatavotājs un izdevējs.

follow us

INFORMĀCIJA

Enerģijas audits

EPAEnerģijas audits

Papildu enerģijas patēriņš EPA

 

ATBALSTS

Pārvaldības inovāciju apmācība turpinās, mēs atbildam uz sertifikācijas jautājumiem

APSTIPRINĀTI KLIENTI

 Sniedziet sertificēto klientu sarakstu www.gcerti.com

KONTAKTI

 GCERT BALTIC UAB
Uzņēmuma kods: 303499440
Adrese:  Kauno g. 16, Viļņa