ISO Standartas 9001:2015

Kokybės vadybos sistemos sertifikavimas pagal ISO 9001:2015 standartą

ISO 9001:2015 tai reikalavimai kokybės vadybos sistemai. 2015 metais išleista nauja standarto ISO 9001:2015 metų versija. Įmonės turės trijų metų periodą pereiti prie naujojo standarto versijos. 

Kodėl sertifikuoti svarbu?

Standartai turi didelę ir teigiamą įtaką daugeliui mūsų gyvenimo aspektų. Standartais užtikrinamos pageidautinos gaminių ir paslaugų savybės, pavyzdžiui: kokybė, ekologiškumas, saugumas, patikimumas, veiksmingumas, sukeičiamumas, ir svarbiausia – ekonomiškai. Tai, jog gaminiai ir paslaugos pateisina mūsų lūkesčius, dažnai mums yra savaime suprantamas dalykas ir apie standartų vaidmenį pamirštame. Tačiau greitai susimąstome, kai standartų nėra. Jie iš karto parumpa, jei gaminys prastos kokybės, netinka, yra nesuderinamas su turimais prietaisais, nepatikimas ar pavojingas. Kai gaminiai, sistemos, įranga ir prietaisai veikia gerai ir saugiai, dažnai taip yra dėl to, jog jie tenkina standartų reikalavimus. ISO yra ta organizacija, kuri rengia tūkstančius prie pasaulinės gerovės prisidedančių standartų.

Atitikties patvirtinimas yra svarbu

Atitikties įvertinimas reiškia patikrinimą, ar gaminiai, medžiagos, paslaugos, sistemos, procesai ar žmonės atitinka tam tikro standarto ar specifikacijos reikalavimus. Šiandien daugelį gaminių prieš pateikiant į rinką būtina patikrinti, ar jie atitinka specifikacijas ar saugumo ar kokius kitus reikalavimus. ISO atitikties įvertinimo rekomendacijos ir standartai atspindi tarptautinį gerosios praktikos konsensusą. Šių standartų taikymu prisidedama prie atitikties įvertinimo nuoseklumo visame pasaulyje ir prekybos palengvinimo.

Ką reiškia tarptautinis standartizavimas

Reiškinys, kai dauguma gaminių ar paslaugų konkrečioje veiklos srityje ar pramonės sektoriuje atitinka tarptautinius standartus, rodo, kad egzistuoja standartizacija visos pramonės mastu. Suinteresuotieji ekonomikos subjektai susitaria dėl specifikacijų ir kriterijų, kurie būtų nuosekliai taikomi klasifikuojant medžiagas, gaminant ir tiekiant gaminius, atliekant bandymus ir analizes, vartojant terminiją ir teikiant paslaugas. Tokiu būdu tarptautiniai standartai tampa etalonu ar bendra technologine kalba tarp tiekėjų ir jų klientų ir leidžia palengvinti prekybą bei technologijų perdavimą.

Sekite mus

Informacija

Energijos vartojimo auditas

EVA

Papildomas energijos vartojimo audtas DEVA

Palaikymas

Vykdomi vadybos naujovių  mokymai, atsakome į klausimus apie sertifikavimą

 

Sertifikuoti klientai

Pateikiamas sertifikuotų klientų sąrašas www.gcerti.com

Kontaktai

GCERT BALTIC UAB
Įmonės kodas:  303499440
Adresas:  Kauno g. 16, Vilnius