ISO standartas 14001:2005

 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikavimas pagal ISO 14001:2015 standartą

Aplinkos apsaugos vadybos standartai ISO 14000 parengti siekiant padėti organizacijoms a) sumažinti neigiamą veiklos (procesų ir pan.) poveikį aplinkai (t. y. neigiamus oro, vandens ar dirvos pokyčius), b) atitikti taikomus įstatymus, reglamentus ir kitus aplinkos apsaugos reikalavimus, c) nuolat gerinti minėtus aspektus. ISO 14000 serija yra panaši į kokybės vadybos standartų ISO 9000 seriją tuo, jog irgi yra susijusi su gamybos procesu, o ne su pačiu gaminiu. Kaip ir ISO 9000 atveju, sertifikavimą atlieka trečioji šalis, o ne ISO tiesiogiai. Kai tuo pat metu atliekamas atitikties tiek ISO 9000, tiek ISO 14000 standartams auditas, taikomas ISO 19011 audito standartas.

ISO 14000 serijos standartų rengimas

Žinomiausias ISO 14000 serijos standartas yra ISO 14001, pateikiantis pagrindines normas, kurias organizacijos taiko norėdamos sukurti ir įgyvendinti veiksmingą aplinkos apsaugos vadybos sistemą. Kiti šios serijos standartai yra ISO 14004, kuriame pateikiamos papildomos geros aplinkos apsaugos vadybos sistemos gairės, ir labiau specializuoti standartai, kuriuose nagrinėjami specifiniai aplinkos apsaugos vadybos aspektai. Pagrindinis ISO 14000 serijos normų tikslas – „skatinti veiksmingesnę aplinkos apsaugos vadybą organizacijose ir suteikti joms naudingus ir reikiamus įrankius, kurie būtų ekonomiški, sistemingi, lankstūs ir atspindėtų geriausią organizaciją ir geriausią organizacinę praktiką renkant, aiškinant ir skleidžiant su aplinkos apsauga susijusią informaciją“. Priešingai nei ankstesni aplinkos apsaugos reikalavimai, paremti valdymo ir kontrolės metodais, kuriuos vėliau pakeitė rinkos mechanizmais grįsti metodai, ISO 14000 yra paremtas savanorišku aplinkos apsaugos reglamentavimu (Szymanski & Tiwari 2004). Viename šios serijos standartų, t. y. ISO 14001, pateikiamos gairės, kaip sukurti arba pagerinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą. Standartas turi daug bendrų bruožų su savo pirmtaku ISO 9000, tarptautiniu kokybės vadybos standartu (Jackson 1997), iš kurio nusižiūrėta vidaus struktūra (National Academy Press 1999). Abu juos galima įgyvendinti lygiagrečiai. Kaip ir ISO 9000, ISO 14000 yra ir vidinės vadybos priemonė, ir būdas bendrovei pademonstruoti savo klientams įsipareigojimą tausoti aplinką (Boiral 2007).

ISO 14001 gali tapti labai veiksminga priemone kai kurioms organizacijoms, siekiančioms nustatyti, kur galima būtų sutaupyti. Kai kurioms organizacijoms nesiseka planuoti, įtraukti aukščiausių vadovų, jos gerai nesupranta, kaip reiktų įgyvendinti aplinkos vadybos sistemą, todėl dažnai valdo neefektyvią aplinkos apsaugos vadybos sistemą. Organizacijos galėtų pagerinti savo padėtį, pavyzdžiui, tinkamai suplanuodamos savo struktūrą, skirdamos pakankamai išteklių, organizuodamos mokymus, steigdamos diskusijų forumus, nustatydamos išmatuojamus tikslus ir dirbdamos pagal nuolatinio gerinimo filosofiją (Burden, 2010).

Sekite mus

Informacija

Energijos vartojimo auditas

EVA

Papildomas energijos vartojimo audtas DEVA

Palaikymas

Vykdomi vadybos naujovių  mokymai, atsakome į klausimus apie sertifikavimą

 

Sertifikuoti klientai

Pateikiamas sertifikuotų klientų sąrašas www.gcerti.com

Kontaktai

GCERT BALTIC UAB
Įmonės kodas:  303499440
Adresas:  Kauno g. 16, Vilnius