Vadybos sistemų sertifikavimas
Teikiame akredituotą sertifikavimą
Plačiau
ISO 9001:2015 PAKEITIMŲ MOKYMAI
Registracija jau vyksta
Plačiau
Mokymai
Lead auditorių mokymai
Plačiau

Gcert BALTIC yra GCERTI grupės įmonė 

ISO sertifikavimAS | ISO STANDARTAI |        

energijos vartojimo auditai 

Skambinti telefonu +370 682 16335, rašyti el. paštu info@gcert.eu

ISO SERTIFIKAVIMAS | ISO STANDARTAI ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITAI

1) GCERT BALTIC UAB yra GCERTI grupės sertifikavimo ir mokymų įmonė.  GCERTI akredituota  IAF ir KAB (Korea Accreditation Board). 

2) GCERT BALTIC UAB yra GCERTI grupės sertifikuotas akredituotas mokymų teikėjas (ISO 9001, ISO14001, ISO22000, ISO 45001, OHSAS 18001, ISO27000 - Vyriausių auditorių kursai) akredituotas pagal TPEC shemą, Exemplar Global (RAB-QSA). 

3) GCERT BALTIC UAB yra mokymų įmonė (ISO 9001:2015, ISO 45001, kitų standartų pakeitimų kursai).

4) Energijos vartojimo auditas. EVA . Atliekame Energijos vartojimo auditus pagal direktyvos 2012/27/ES ir Gairių reikalavimus. Energijos auditai privalomi didelėms Lietuvos įmonėms. Energijos auditai laisvanoriškai galimi atlikti įmonėms, kurios nori gerinti ir taupyti energijos sunaudojimą. Planuoja pretenduoti į ES finansuojamas priemones energetikai: alternatyvios energetikos skatinimas (saulės jėgainių diegimas, kt.) ir kitas. Auditą atlieka atestuoti auditoriai. 

5) Papildomas energijos vartojimo auditas. Atliekame papildomus energijos vartojimo auditus (skatinamus "Auditas pramonei" ES finansavimo priemone). Įmonėms norinčioms atlikti detalius denergijos vartojimo auditus DEVA, norintiems išmatuoti realų gamybos įrengimų ir transporto priemonių energijos vartojimą, atlikti įvairių energetikos taupymo temų matavimus ir skaičiavimus galima, rekomenduojama atlikti papildomą ar detalų energijos vartojimo auditą. Auditą atlieka atestuoti auditoriai. 

ISO svarba ir nauda

 Daug dalykų nulemia vadybos sistemos poreikį:

  • ISO sertifikatų tarptautinis pripažinimas
  • ISO vadybos sistemos principų taikymas veikloje
  • Priežasčių analizė ir koregavimo veiksmų galimybės
  • Kaip ISO veikia kitas sistemas
  • Kokia ISO nauda įmonei
  • Kaip veikia ISO vadybos sistema

GCERT BALTIC dirba pagal ISO17021 ir siekia, kad visi klientai turėtų tarptautinius akredituotus ISO sertifkatus.

Sekite mus

Informacija

Energijos vartojimo auditas

EVA

Papildomas energijos vartojimo audtas DEVA

Palaikymas

Vykdomi vadybos naujovių  mokymai, atsakome į klausimus apie sertifikavimą

 

Sertifikuoti klientai

Pateikiamas sertifikuotų klientų sąrašas www.gcerti.com

Kontaktai

GCERT BALTIC UAB
Įmonės kodas:  303499440
Adresas:  Kauno g. 16, Vilnius